Поважни телефони

          ПОЛИЦИЈА

192

  ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА

193

  БРЗА ПОМОШ

194

 
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ

195

 

АМСМ - помош на патишта

196
 

АМСМ - информативен центар

155 55

 

АВТО ПОМОШ НА ПАТ (нон - стоп)

9159

 

ЦАРИНА

197

 

МАТИЧНА СЛУЖБА - ГУВР

3117 037 ; 3117 766

  САЛА ЗА ВЕНЧАВКИ

3118 250

 
ПТТ - УСЛУГИ
  БУДЕЊЕ

180

  ТОЧНО ВРЕМЕ

185

  ИНФОРМАЦИИ

188

  ТЕЛЕГРАМИ

186

  МЕЃУНАРОДНА ЦЕНТРАЛА

182

  МЕЃУГРАДСКА ЦЕНТРАЛА

901

  ПТТ СЕРВИС

3233 300

  ПРИЈАВА НА ПТТ ДЕФЕКТИ

177

  ЕМС - БРЗА ПОШТА

15000

  ДХЛ -  БРЗА ПОШТА

3121 111

  ТНТ - ЕКСПРЕС ПОШТА

2468 922; 2469 007

  ФЕДЕКС - БРЗА ПОШТА

3137 233; 3137 044

  ВОЕНА ПОЛИЦИЈА

3227 700; 3220 547

 

РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

975

     
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
 

ТОПЛИФИКАЦИЈА - дежурна служба

 

3076 200

 

ЕВН МАКЕДОНИЈА

 

 

   

 -Дежурна телефонска линија за дефекти

0890 88888

     -Дежурна телефонска линија за услуги и информации

0890 12345

 

КЕЦ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ

 
 

-Приемна канцеларија: 

 

3205 000 - 2521

 

КЕЦ СКОПЈЕ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ

 
 

-Приемна канцеларија:

 

3205 000 - 2522

 

КЕЦ СКОПЈЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 
 

-Приемна канцеларија:

 

3205 000 - 2523

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - дежурна служба

3073 010

 

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - дежурен диспечер

3224 961; 3224 963

 

ОЏАЦИ - ОЏАЧАРСКИ УСЛУГИ

2440 293

  ПЛАМЕН

2650 230

     
СООБРАЌАЈ
 

МЕЃУГРАДСКА АВТОБУСКА СТАНИЦА

2466 313; 2466 011

 

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ

2402 388

 

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

3234 255; 3164 255

 

АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

3148 333; 3148 336

 

АЕРОДРОМ ОХРИД

046 252 842

  МАТ

3292 300; 3292 333

 

МАТА РЕЗЕРВАЦИИ

3239 175

 

АВИОИМПЕКС

3112 412

 

АДРИА ЕРВЕЈС

3117 009

 

КРОАЦИЈА ЕРЛАЈНС

3115 858

 

ЈАТ

3229 078

 

АУСТИЈАН ЕРЛАЈНС

3216 120

 

ЛУФТАХАНЗА

3216 120

 

МАЛЕВ

3111 214

     
ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
 

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА

3147 147

 

ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА

3235 000

  ВОЕНА БОЛНИЦА

3283 000

 

ДЕТСКА БОЛНИЦА - КОЗЛЕ

3085 761

 

НЕУРОМЕДИКА

3130 000

 

ОРТОПЕДСКА КЛИНИКА „МАЈЧИН ДОМ“

3147 004; 2462 636

 

СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

3299 000

 

ГИНЕКОЛОШКА - АКУШЕРСКА КЛИНИКА

3147 147

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - ЧАИР

2611 033

 

ПЗО СИСТИНА МЕДИКАЛ

3073 335

     
ВЕТЕРИНАРНИ БОЛНИЦИ
 

ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА

3120 129; 3115 756

 

НЕУРОМЕДИКА - ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА

3231 000

 

„ПЕТ-ВЕТ“ - АМБУЛАНТА ЗА МАЛИ ЖИВОТНИ

3178 656

     

ДОМАШНА ПОСЕТА И ПАТРОНАЖА

 

ЦЕНТАР

3134 661

 

КАРПОШ

 
 

КИСЕЛА ВОДА

2469 590

 

ГАЗИ БАБА

2622 331

 

ЧАИР

2622 331

 

НЕУРОМЕДИКА - дежурен лекар

070 563 594

     

ДЕЖУРНИ ПОЛИКЛИНИКИ

 

БУКУРЕШТ

3064 088

 

ИДАДИЈА

3113 033

 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

2031 022

 

ЈАНЕ САНДАНСКИ

2463 277

 

ДРАЧЕВО

2795 112

 

ЧАИР

 

2611 506

 

ШУТО ОРИЗАРИ

2651 696

 

ЧЕНТО

2522 351
 

БИТ ПАЗАР

3134 534

 

НЕУРОМЕДИКА

3133 313

     

ДЕЖУРНИ АПТЕКИ

 

ЗЕГИН (МНТ-подрум)

3117 614

 

РЕПЛЕК - аптека бр.4 (до Стопанска комора)

3130 170

     

СОВЕТУВАЛИШТА И ПРИФАТИЛИШТА

 

СОС - ЗА ПОМОШ ОД ДРОГА

0800 11 444; 3128 067

 

СОС - ИНФОРМИРАЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И СОВЕТУВАЊЕ ЗА ХИВ/СИДА

 
 

„ДОВЕРБА“ - Советувалиште за дрога

3067 713

 

СОС - КРИЗНИ СОСТОЈБИ НА ДЕЦА И МЛАДИ

0800 12 222; 3136 400

 

СОС - ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

9700

 

„ШЕЛТЕР - ЦЕНТАР“ - прифатилиште за деца

070 505 931

   

- жртви на насилство

 

070 520 639

 

„НАДЕЖ“ - Кризен центар за жртви од насилство

3175 516; 3173 424

 

СОС - ИНФОРМАЦИИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

0800 11 111; 3173 424

 

„СРНА“ - Друштво за заштита на животните

 

3297 234

 

 

СТАЦИОНАР - МИРКОВЦИ

2666 392