Прашај го секретарот

 Секретар на Општина Карпош

  sekretar@karpos.gov.mk