Енергетска ефикасност

Одлука за субвенционирање на енергетски ефикасни згради во Општина Карпош  (Преземи)

 

 

 

Правилник за енергетска ефикасност 2012

Каталог за енергетско ефикасни објекти во Општина Карпош 2013

Програма за енергетска ефикасност 2013-2015

Брошура за енергетска ефикасност 2013