Советници

Советници со мандат 2017-2021 година

 

 

Natasa       проф. д-р Наташа Пеливанова
       СДСМ

     E-mail:   
natasa.pelivanova@karpos.gov.mk
Dimitar

   Димитар Оровчанец

    дипл.режисер 


    НОВА АЛТЕРНАТИВА

E-mail:
dimitar.orovcanec@karpos.gov.mk

filip

   Филип Даскаловски

   дипл.новинар 


    СДСМ

E-mail:
filip.daskalovski@karpos.gov.mk

aleksandar

   Александар Анѓушев

   дипл.електро инженер
   ДОМ


E-mail:
aleksandar.angjusev@karpos.gov.mk

biljana

   Билјана Костова

    проф.по македонски јазик и           литература


    СДСМ


E-mail:
biljana.kostova@karpos.gov.mk

andrej

   Андреј Манолев-Претседател на      Советот на Општина Карпош

  дипл.професор по спорт
   СДСМ

E-mail:
andrej.manolev@karpos.gov.mk

emilija

    Емилија Ризеска - Спасова

    дипл.менаџер по бизнис логистика
     ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА

E-mail:
emilija.rizeska.spasova@karpos.gov.mk

vladimir

   Владимир Кроневски

   м-р по економски науки
   ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ

E-mail:
vladimir.kronevski@karpos.gov.mk

liljana

    Лиљана Трајаноска

    м-р по економски науки
     СДСМ


E-mail:
liljana.trajanoska@karpos.gov.mk

vladimir

    Владимир Станивуковиќ

    дипл.менаџер по бизнис
     СДСМ

E-mail:
vladimir.stanivukovic@karpos.gov.mk

zejnel

    Зејнел Куч

    дипл.социолог
     СДСМ

E-mail:
zejnel.kuc@karpos.gov.mk

dimitar     Д-р Димитар Зимбаков
     СДСМ

E-mail:
dimitar.zimbakov@karpos.gov.mk
miki     М-р Д-р Мики Филев
    СДСМ

E-mail:
miki.filev@karpos.gov.mk
elena

    Елена Антониевиќ

    м-р по правни науки 
     СДСМ

E-mail:
elena.antonievic@karpos.gov.mk

saso

   Сашо Лазаровски

   м-р управување со човечки ресурси
    ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:
saso.lazarovski@karpos.gov.mk

toni

    М-р Тони Јаревски
     ВМРО-ДПМНЕ


E-mail:
toni.jarevski@karpos.gov.mk

daniela

    Даниела Штерјова

    проф.по англиски јазик
     ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:
daniela.sterjova@karpos.gov.mk

tomi

    Томи Кепевски

     студент
      ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:
tomi.kepevski@karpos.gov.mk

predrag

    Предраг Станковски

    ветеринарен техничар
     ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:
predrag.stankovski@karpos.gov.mk

svetlana

    Светлана Пандиловска

    дипл.биохемичар 
     ВМРО-ДПМНЕ

E-mail:
svetlana.pandilovska@karpos.gov.mk

dobrila

    Д-р Добрила Андоновска

    спец.по пластична и      реконструктивна хирургија
     ГРОМ

E-mail:
dobrila.andonovska@karpos.gov.mk

goran

    Горан Михајлов

    дипл.правник 
     ГРОМ

E-mail:
goran.mihajlov@karpos.gov.mk

branko

    Бранко Ристов

    дипл.економист 
     ЛЕВИЦА

E-mail:
branko.ristov@karpos.gov.mk