Контакт

Тел. 02/3055-901 | 02/3055-902
Адреса ул. Радика бр.9 ( барака 1 и барака 2)
www.karpos.gov.mk

Работно време
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТОК
од 07:30 до 15:30 часот
Пауза од 11:00 до 11:30 часот