Слободен пристап до информации

 

 

Службено лице: 
Миле Стевков                        
e-mail:
 mile.stevkov@karpos.gov.mk

 

 

Обрасци:

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај

Жалба

 

 

РЕГИСТАР на станбени згради и станови во Општина Карпош, Скопје   (Кликни и читај)